WhatsApp Image 2020-12-09 at 08.16.49

شرکت شیمی تک تاز شرق در تاریخ 1389/06/07تاسیس گردید.این شرکت در تهیه ،خرید ،فروش، تولید، بسته بندی،صادرات و واردات انواع مایعات پاک کننده مشغول بوده همچنین این شرکت پس از اخذ مجوز های لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داد بسته و با شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی و اخذ وام از کلیه موسسات و بانک های داخلی و خارجی ،نمایندگی هایی در داخل و خارج از کشور اعطا می نماید.

سایر محصولات